Zarządzenie dyrektora ZKPiP w Małej Słońcy NR 7/2021 z 12 kwietnia 2021 r.